დაზღვევა

აუდი თანამშრომლობს ყველა წამყვან სადაზღვევო კომპნიასთან და თავის მომხარებელს საშუალებას აძლებს ისარგებლოს ექსკლუზიური ავტოსადაზღვევო შემოთავაზებებით.

გარანტია

GW_Plus_A6_320x160.jpg

აუდის მოდელების შეძენა უკვე 5 წლიანი გარანტიით არის შესაძლებელი.